Валюта
1 EUR = 10.05 SEK
1 USD = 8.66 SEK
1 SEK = 8.24 RUB

MacBook Pro

Контактные данные 0722591828, David74@yandex.ru

Описание

MacBook Pro, ispolzvoni no v haroshim sastajanie. 5000kr.
Napishite sms jesli ne otvechu na zvanki.

Город


Стокгольм